home - Sport - Cyklistika - Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn

Vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečnou pozici. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, zejména sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních jelenů. V roce 1355 již Karol IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velkých věžích.

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde zůstaly s krátkými přestávkami téměř 200 let. Stavbně byl hrad po roce 1480 upraven pozdě goticky, v poslední čtvrtině 16. století poté renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled.

Velmi působivé zachoval původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže položených provozních částí Předhradí, Studniční věže a Purkrabského paláce pokračuje stavba majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojícím Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu stojí hradní vrchol monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.

Děkujeme za Vaši zprávu, brzy Vás budeme kontaktovat.